Kollektive aftaler

Create Denmarks primære opgave er at indgå aftaler vedrørende on demand udnyttelse af danske dramaserier og andre audiovisuelle produktioner på vegne af mange tusinde kunstnere. Create Denmark ønsker igennem et bredt samarbejde at skabe værdi for rettighedshaverne og derved værne om rammerne for dansk kultur og kunstnerisk kreativitet i en digital verden, hvor udbredelsen af streamingtjenester ændrer vores forbrugsvaner og den måde, vi konsumerer film, serier og tv.


Non-profit forening

Create Denmark er en non-profit, medlemsejet erhvervsdrivende forening (Create Denmark F.M.B.A., CVR-nr. 38285130), som blev stiftet den 22. november 2016 af Dansk Artist Forbund, Dansk Filmfotograf Forbund, Dansk Journalistforbund, Dansk Musiker Forbund, Dansk Skuespillerforbund, Danske Dramatikere, Danske Filminstruktører, Film og tv-arbejderforeningen (hvilende medlem), Danske Scenografer og Danske Sceneinstruktører. Den betaling, som Create Denmark modtager via kollektive aftaler, sendes via medlemsorganisationerne videre til rettighedshaverne.

Medlemsorganisationerne

Du kan læse mere om de enkelte medlemsorganisationer på nedenstående links.